Dzień: 21 października 2020

Fatalne stopy zwrotu OFE

Wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych od 29 września 2017 r. do 30 września 2020 r. wynosi – 22,8 proc. – podała Komisja Nadzoru Finansowego we wtorek w komunikacie.