Bez istotnej poprawy w polskim przemyśle

Po „recesyjnej katastrofie” z października PMI dla polskiego sektora wytwórczego w listopadzie odnotował delikatną poprawę