EBITDA znorm. Ciechu w II kw. 2019 roku wyniosła 175,7 mln zł wobec 174,8 mln zł konsensusu

EBITDA znorm. Ciechu w drugim kwartale 2019 roku wyniosła 175,7 mln zł wobec 174,8 mln zł konsensusu, a zysk netto jednostki dominującej Ciechu wyniósł 19,4 mln zł – podała spółka w raporcie. Przychody grupy w tym okresie wyniosły 944,6 mln zł wobec konsensusu na poziomie 954,2 mln zł.