Giełda (raczej) odporna na wyniki wyborów

Choć polityka ma spory wpływ na warszawską giełdę, to sam powyborczy dzień rzadko przynosi trzęsienie ziemi.