GPW zmienia zasady kwalifikacji do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności

Do Listy Alertów będą kwalifikowane akcje spółek, których średni kurs w ostatnim kwartale był niższy niż 10 groszy, a nie jak dotychczas 50 groszy