Grupa Budimex szacuje EBIT za I pół. ’19 na 111,38 mln zł, a zysk netto j.d. na 72,1 mln zł

Grupa Budimex szacuje przychody za I półrocze 2019 roku na 3,25 mld zł, EBIT na 111,38 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na 72,1 mln zł – podała spółka w komunikacie.