JSW z zyskiem wyższym od oczekiwań, ale niższym niż rok temu

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w drugim kwartale 2019 roku 133,3 mln zł wobec 324,1 mln zł rok wcześniej – podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 110,5 mln zł zysku.