KNF nałożyła na GetBack karę w wysokości 500 tys. zł

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na GetBack karę w wysokości 500 tys. zł za naruszenia dotyczące sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r. oraz nieterminowe przekazanie trzech raportów okresowych za 2017 r. i pierwszy kwartał 2018 r. – podała Komisja w komunikacie.