Kontrowersje wokół programu motywacyjnego Ropczyc (analiza)

W coraz trudniejszych dla spółki warunkach rynkowych utrzymanie kluczowych pracowników jest najważniejszą kwestią – tak w rozmowie z PAP Biznes powody ustalenia programu motywacyjnego, który obejmuje 20 proc. akcji, wyjaśnia prezes i największy akcjonariusz Ropczyc Józef Siwiec. Wielkość programu, warunki przyznawania akcji i ich cena dla pracowników są niezgodne z rynkowymi standardami – uważa część mniejszościowych akcjonariuszy spółki.