Połączenie firmy z grupy Pfizer z Mylanem bez wpływu na współpracę w zakresie rejestracji MabionCD20

W ocenie Mabionu, zapowiedź połączenia Upjohn, wydzielonego podmiotu z grupy Pfizer, ze spółką Mylan nie ma wpływu na współpracę polskiej spółki z Mylanem w zakresie rejestracji leku MabionCD20 – podała spółka w oświadczeniu.