Stopa bezrobocia najniższa od 1990 roku

W październiku stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła najniższy poziom od 29 lat, po raz pierwszy od okresu transformacji przyjmując „magiczną” wartość 5%