Stopa bezrobocia nie spadła w sierpniu

Po raz pierwszy od siedmiu lat sierpień nie przyniósł spadku stopy bezrobocia rejestrowanego.