Szacunkowa EBITDA grupy PGE w III kw. ’19 wyniosła ok. 1.677 mln zł

Szacunkowa EBITDA grupy PGE w trzecim kwartale 2019 r., według wyliczeń PAP Biznes, wyniosła 1.677 mln zł, a skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 471 mln zł – wynika z komunikatu grupy. Konsesus PAP Biznes zakładał wynik EBITDA na poziomie1.624 mln zł oraz zysk netto j.d. na poziomie 443 mln zł.