Szwajcarska gospodarka pozytywnie zaskoczyła

Kwartalna dynamika produktu krajowego brutto Szwajcarii okazała się dwukrotnie wyższa od oczekiwań ekonomistów.