Tym będą żyły rynki: ratingi przed wyborami

W nowym, ostatnim przed wyborami tygodniu uwaga inwestorów koncentrować będzie się na danych ze świata. Pod koniec tygodnia czeka nas ostatni tegoroczny przegląd ratingów dla Polski.