Walne Ciechu odbędzie się 22 VIII; spółka skorygowała raport roczny i kwartalny

Walne zgromadzenie Ciechu odbędzie się 22 sierpnia – podała spółka w komunikacie. Ciech dokonał korekt w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok oraz raporcie za pierwszy kwartał 2019 r. Łącznie rezerwy na zobowiązania podatkowe oraz odsetki za zwłokę, a także odpis z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły ok. 71,8 mln zł.