WIG20 lekko w dół. Dobry dzień dla małych spółek

Indeksy dużych i średnich spółek zaliczyły kolejną spadkową sesję. Wyraźnie lepiej radzili dziś sobie przedstawiciele sWIGu.