Zysk netto grupy Getin Holding w II kw. ’19 wyniósł 36,2 mln zł

Zysk netto grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale 2019 roku wyniósł 36,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej grupa miała 184 mln zł straty netto – poinformowała spółka w raporcie.